Monday, June 17, 2024
HomeSchemeGSRTC online Bus Pass : બસનો પાસ હવે ઓનલાઈન

GSRTC online Bus Pass : બસનો પાસ હવે ઓનલાઈન

GSRTC online Bus Pass : આપણા જીવનમાં આવકાશ અને અરાજકતાને ધ્યાનમાં રાખતા હોવાથી, આધુનિક જીવનશૈલીનો સામર્થ્યપૂર્ણ એવાજ અને સજીવ પરિવહનની જરૂર છે. GSRTC (Gujarat State Road Transport Corporation) તરફથી આપવામાં આવેલો ઑનલાઇન બસ પાસ, તમારી પરિવહન સમસ્યાઓને સરળ અને સારથક બનાવવાનો એક અદ્વિતીય માધ્યમ છે.

આધુનિક જીવનશૈલીનો અભ્યાસ, GSRTC ઑનલાઇન બસ પાસના માધ્યમે!

GSRTC online Bus Pass : મુદ્દા અને લાભો

GSRTC ઓનલાઇન બસ પાસના લાભો અને મુદ્દાઓ વિશે વિસ્તારથી જાણવામાં આવે છે. તમારા તમામ પરિવહન સમસ્યાઓ ને ધ્યાનમાં રાખીને, આ પાસ આપના દિનચર્યાને સુધારવાનો એક મહત્વપૂર્ણ પરિકલ્પન પ્રદાન કરે છે.

ઓનલાઇન બસ પાસના મુદ્દા

 1. સરળ અને તેજ પ્રવાહ: GSRTC Online Bus Pass માટે અરજી કરવાનો પ્રક્રિયા સરળ અને તેજ છે. તમારી માહિતીઓને ઓનલાઇન દાખલ કરવાથી તમારી તળવારો અસરકારીથી સોમવારે સુધારવાના અવસરો બઢાવવામાં આવશે.
 2. મોબાઇલ એપ્લિકેશન: GSRTC એપ્લિકેશન વડે ઓનલાઇન બસ પાસ માટે આવતી સુવિધાઓનો આનંદ લઇએ છે. તમારી પાસની સ્થિતિ, નવી પાસ માટે અરજી, અને અન્ય સુવિધાઓ મોબાઇલ એપ્લિકેશનથી સહજતાથી વપરાશ કરી શકાય છે.
 3. ઓનલાઇન ચુકવણીઓ: GSRTC Online Bus Pass પ્રદાન કરતાં સમય અને ખર્ચની બચત કરવામાં સહાય કરવામાં આવે છે. તમારા પાસની ચુકવણીઓનો તમારા અકાઉન્ટથી ચુકવવામાં આવશે.

ઓનલાઇન બસ પાસના લાભો

 1. સંવેદનશીલતા: ઓનલાઇન બસ પાસ અરજીનો પ્રક્રિયા વધુ સંવેદનશીલ અને સહજ બનાવે છે. તમારા હોમ કમ્પ્યૂટર કે મોબાઇલથી ઓનલાઇન પરિવહન પાસની અરજી કરવામાં તમને અને તમારા કુટુંબને કોઈ અવઘડાઓ સામેલ થવાની આવશ્યકતા નથી.
 2. ટાઇમ સેવિંગ: ટાઇમ મૂલ્યવત્તાના રૂપરે જણાવાતા, GSRTC Online Bus Pass અરજીનો પ્રક્રિયા તમારા ઘરે બેઠાનું હોઈ શકે છે. તમારા સમયને બચાવવાના માટે ઓનલાઇન પરિવહન પાસની સુવિધાઓનો ઉપયોગ કરવામાં તમને અને તમારા કુટુંબને ઘણા લાભ થવામાં આવશે.
 3. સક્યુર અને સહજ: ઓનલાઇન બસ પાસ તમારા માહિતીને સક્યુર રાખવાનું એક સમર્થ અને સહજ પરિવહન પાસ પ્રદાન કરે છે. તમારી ચૂંટને સારી તરીકે પાસ કરવાનો તમારો એક સિમ્પલ પ્રક્રિયાઓ રહેશે.
યોજનાGDRTC Online Concession Bus Pass 
વિભાગ બંદર અને વાહનવ્યવહાર વિભાગ
પેટા વિભાગ ગૂજરાત રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમ 
લાભાર્થી મુસાફરો અને વિદ્યાર્થીઓ
સુવિદ્યા બસ કનેકશન પાસ 
અરજી પ્રક્રીયા ઓનલાઇન 
સત્તાવાર વેબસાઇટ https://pass.gsrtc.in 

કોને મળશે આ રાહત દર પાસ યોજનાનો લાભ 

ગુજરાત રાજ્યમાં યોજનાનો લાભ ગુજરાત રાજ્યના દરેક શાળા, કોલેજ, અને આઈ.ટી.આઈ માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ અને રોજગાર જોઈનારા લોકોને ગૂજરાત રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમ દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવશે. આ યોજના વધુ વિદ્યાર્થીઓ અને દરેકના માટે સહજ અને સુરક્ષિત મુસાફરીની સાથે રહેવાની વ્યવસ્થા કરશે.

GSRTC online Bus Pass : માટે અરજી પ્રક્રીયા

 • સૌપ્રથમ સત્તાવાર વેબસાઈટ પર ક્લીક કરો. https://pass.gsrtc.in/
 • હોમપેજ પર ન્યુ પાસ રિક્વેસ્ટના વિકલ્પો પર ક્લિક કરો.
 • અહીં આપેલ માહિતી ચેક કરો.
 • અહીં અરજી કરવા માટે ફોર્મ આપેલ છે, તેમાં જણાવેલ તમામ માહિતી યોગ્ય રીતે ભરો.
 • ઓનલાઇન પાસ મેળવવા પેમેન્ટ માટેના ઓપ્શન પર ક્લિક કરો.
 • અને જો રોકડ પૈસા આપવા હોય તો એસટી ડેપોનો સંપર્ક કરો.
 • છેલ્લે સબમીટ બટન પર ક્લિક કરો.

Read More

People also ask

What is the senior citizen concession in GSRTC?

This has been modified to 75 per cent of amount of the fare of GSRTC’s super bus (non-AC), mini bus (non-AC), AC coach, sleeper coach or private bus—whichever is less. Under the scheme, senior citizens get the benefit to tour within the stipulated period.

How can I get senior citizen card in Gujarat?

To qualify, applicants must have been permanent residents of Gujarat for at least 10 years. Through this initiative, the State Government aims to extend financial support to destitute older individuals who fulfill these requirements and are in need of assistance.

What is the retirement age limit for GSRTC?

55, but in respect of class iii and iv employee of the corporation, retiring age may be extended upto 58.

What is the salary of GSRTC bus driver?

Entry-level drivers can typically expect a starting monthly salary between INR 16,000 to INR 18,000. With experience, mid-level drivers can earn around INR 18,000 to INR 22,000 per month, while experienced drivers with a proven track record may receive INR 22,000 to INR 28,000 or more.

What is the salary of GSRTC bus conductor?

GSRTC Conductor In-Hand Salary 2022
Duration
Salary (INR)
First 5 years
16000 per month
After 5 years
15700-50000 (pay matrix level 1)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments